29 C
Ljubljana
20. junija, 2024

Eva Irgl: »Zakon o dolgotrajni oskrbi potrebujemo zdaj, zato glasujte PROTI!«

Deli na omrežjih

»V nedeljo bomo na referendumu odločali tudi o zakonu o dolgotrajni oskrbi. Dejstvo je, da zakon potrebujemo zdaj in ne šele v prihodnosti, kot predlaga koalicija, zato vabim vse, da v nedeljo glasujete PROTI,« je pozvala Eva Irgl, poslanka SDS.

Sistema zdravstva in socialnega varstva v Sloveniji sta že predolgo podhranjena, tudi Evropska unija nas že dolga leta opozarja, da smo ena izmed redkih držav, ki področja dolgotrajne oskrbe nima urejenega. »To je zakonodaja, ki dejansko pomaga tistim, ki pomoč najbolj potrebujejo in je zato nujna. Nujna! Koalicija pa jo ponovno prenaša v prihodnost,« nadaljuje Eva Irgl in zagotavlja, da je zakon, ki je bil pod prejšnjo vlado sprejet 9. decembra lani, »premišljen, ima finančno konstrukcijo in kar je najpomembneje, rešuje stiske vseh tistih, ki nujno potrebujejo pomoč«. Z glasovanjem PROTI bodo ljudje odločili, da se ta zakon začne uresničevati.

(Foto: Facebook/Eva Irgl)

Zapis Eve Irgl, ki ga je objavila na Facebooku, objavljamo v celoti:

»V nedeljo bomo na referendumu odločali tudi o zakonu o dolgotrajni oskrbi. Dejstvo je, da zakon potrebujemo zdaj in ne šele v prihodnosti, kot predlaga koalicija, zato vabim vse, da v nedeljo glasujete PROTI.
Zakon ljudem namreč daje tisto, kar najbolj potrebujejo: več oskrbe brez dodatnega plačevanja, pravično reševanje stiske vseh, ki pomoč najbolj potrebujejo, ter možnost izbire.
Analize kažejo, da smo hitro se starajoča družba, slovensko prebivalstvo pa eno izmed najstarejših na svetu.
V prihodnjih desetletjih se bo število starejših v EU še povečalo.
Danes je 20 % prebivalcev starejših od 65 let, do leta 2070 pa naj bi se ta delež povečal na 30 %.
Obenem naj bi se delež ljudi, starejših od 80 let, več kot podvojil in do leta 2070 dosegel 13 %.
Število ljudi, ki bodo morda potrebovali dolgotrajno oskrbo, se bo skladno s tem predvidoma povečalo z 19,5 milijona, kolikor jih je bilo leta 2016, na 23,6 milijona leta 2030 in 30,5 milijona leta 2050.
Številke pokažejo, kako pomemben je sistem kakovostne dolgotrajne oskrbe v EU in kako nujen je, še zlasti za Slovenijo.
Gre torej za podatke, ki jih je potrebno jemati resno in obravnavati z vso skrbnostjo in za podatke, ki nakazujejo, da je potrebno bistveno več vlagati v zdrav način življenja, v zdravo in uravnoteženo prehrano v DSO-jih in drugih oblikah institucionalnega varstva, obenem pa zagotoviti kvalitetne in kakovostne zdravstvene storitve, ter hitro pomoč za nekatere tudi v vsakdanjem življenju.
Torej, pri različnih opravilih in osnovnih življenskih potrebah, ki jih posameznik zaradi starosti in spremljajočih bolezni, žal, ne more več opravljati sam.
Prav to pa rešuje zakon o dolgotrajni oskrbi, katerega uveljavitev koalicija postavlja v nedorečeno prihodnost.
Zato vas vabim, da v nedeljo na referendumu glasujete PROTI.
Prav epidemija Covida 19 je še dodatno razkrila anomalije in slabosti institucionalnega varstva. Ne samo, da se je premalo vlagalo v ta tako pomembna področja, ampak se je zanemarjalo tudi resna vprašanja vezana na dolgotrajno oskrbo in izboljšanje položaja starejših.
Obiskala sem kar nekaj domov za starejše in drugih oblik institucionalnega varstva v Sloveniji in pokazalo se je, da se je v preteklosti resnično premalo pozornosti namenilo tako kadrovskim kot finančnim izzivom, s katerimi se že dlje časa soočata sistema zdravstva in socialnega varstva.
Da sta podhranjena, sem ves čas opozarjala tudi pristojni ministrstvi in na razpravah v Državnem zboru.
Tudi EU nas že dolga leta opozarja na pomembnost sprejetja dolgotrajne oskrbe, da smo ena izmed redkih držav, ki tega področja nima urejenega, da se že predolgo odlaša s tem in da je to zakonodaja, ki dejansko pomaga tistim, ki pomoč najbolj potrebujejo in je zato nujna. Nujna!
Koalicija pa jo ponovno prenaša v prihodnost,
zato vas vabim, da v nedeljo glasujete PROTI.
Prejšnja Vlada pa je vsa ta priporočila vzela zelo resno in po več kot 20 letih pogovarjanja in razprav, pilotnih projektov in študij, končno prešla od besed k dejanjem in zakon o dolgotrajni oskrbi končno poslala v potrditev v Državni zbor.
Zakon je bil sprejet lani, 9. decembra, žal pa ga je nova koalicija blokirala in ga zamika nekam v nedorečeno prihodnost.
Zaradi političnih in ne izvedbenih razlogov.
Zato vas vabim, da v nedeljo na referendumu glasujete PROTI.
Zakon je premišljen, ima finančno konstrukcijo in kar je najpomembneje, rešuje stiske vseh tistih, ki nujno potrebujejo pomoč. Tako v zdravstveni kot socialno varstveni oskrbi.
Glavna vsebinska poanta zakona je, da starejši čim dlje ostanejo doma in se jim tam omogoči kakovostno bivanje in nudi pomoč, ki jo potrebujejo.
Najvišji delež dolgotrajne oskrbe je namreč še vedno formalna oskrba v instituciji, ki temelji predvsem na tako imenovanem zdravstvenem modelu in ni dovolj prilagojena posamezniku.
Poleg tega se dostop do storitev razlikuje po regijah in med urbanim ter podeželskim okoljem, kar velja zlasti za storitve v skupnosti in na domu.
In kaj dolgotrajna oskrba v praksi pomeni:
1. Gre za niz ukrepov, storitev in aktivnosti, namenjenih osebam, ki so zaradi posledic bolezni, starostne oslabelosti, poškodb, invalidnosti, pomanjkanja ali izgube intelektualnih sposobnosti v daljšem časovnem obdobju, ki ni krajše od treh mesecev, ne morejo skrbeti zase ali pa so trajno odvisne od pomoči drugih oseb pri opravljanju osnovnih in podpornih dnevnih opravil, kot so pomoč pri prehranjevanju, pitju in hranjenju, osebni higieni, oblačenju, gibanju.
2. Pomoč pri podpornih dnevnih opravilih, kot je pomoč pri gospodinjskih opravilih, pri nakupu živil in življenjskih potrebščin, pripravi in postrežbi obrokov.
3. Storitve zdravstvene nege, vezane na osnovna dnevna opravila, kot je spremljanje vitalnih funkcij in drugih parametrov, spremljanje zdravstvenega stanja, priprava in nadzor nad jemanjem zdravil.
4. Storitve za krepitev in ohranjanje samostojnosti, kot so storitve namenjene krepitvi in ohranjanju funkcionalnih sposobnosti, svetovanja za prilagoditev bivalnega okolja, storitve postdiagnostične podpore osebam s težavami v telesnem in duševnem zdravju.
5. Zakon prinaša tudi e-oskrbo, katere storitve obsegajo zlasti pripomočke in storitve informacijsko komunikacijske tehnologije in storitve na daljavo za zagotavljanje samostojnosti in varnosti upravičenca v domačem okolju.
Spoštovani,
v kolikor želite, da se omenjene storitve v dobro ljudi uveljavijo takoj, v nedeljo glasujte PROTI.«

Deli na omrežjih